ConsultațiA

Consultația stomatologică poate să fie:

  • consultație de urgență;
  • consultație în vederea unei reabilitări orale complexe;
  • control stomatologic periodic;
  • second opinion.

DentOralMax lucrează doar pe bază de programări!


consultația stomatologică de urgență

Consultația stomatologică de urgență se realizează în urma unei programări telefonice.

În cadrul acesteia am dori să ne descrieți succint simptomatologia dumneavoastră. Intensitatea durerii pe o scară de la 1 la 10, evoluția în timp, posibilitatea identificării dintelui, existența durerii în ocluzie, prezența sau absența unei colecții purulente, toate ne vor ajuta să conturăm un prim diagnostic.

Cu ajutorul radiografiei,

pe care va fi necesar să o realizați în cadrul unui centru specializat și numai după un consult clinic,

vom putea identifica sursa durerii.

În timpul cel mai scurt posibil, în funcție de programările existente, vom găsi timpul necesar ameliorării simptomatologiei dumneavoastră.

Înțelegem durerea dentară, în consecință vom fi prompți!

consultația în vederea unei reabilitări orale complexe

Planurile de durată se realizează pe fundații bune. Pentru o bună analiză a situației inițiale și pentru a putea realiza un plan terapeutic în concordanță cu realitatea, pe lângă examinarea clinică, o radiografie panoramică, orientativă este imperios necesară. Aceasta se va realiza la unul din centrele radiologice acreditate.

În cadrul primei întâlniri vom afla de la dumneavoastră: exprimarea motivelor prezentării, disponibilitatea dumneavoastră de timp pe parcursul planului terapeutic, menționarea antecedentelor dumneavoastră medicale și expectanțele dumneavoastră din punct de vedere estetic, dar și funcțional.

În cabinetul nostru planul de tratament este realizat în corelație cu statusul medical, disponibilitatea de timp și bugetul alocat de pacient. Corelația celor trei elemente este întotdeauna realizată împreună cu pacientul, punând cap la cap toate elementele.

Rata ridicată de succes a cabinetului nostru a fost întotdeauna determinată de întâlnirea expectanțelor pacientului cu priceperea noastră în alegerea celui mai potrivit plan terapeutic. În atare scenariu, culegerea tuturor informațiile medicale relevante planului terapeutic, asumarea calendarului planului terapeutic, respectarea specificațiilor medicale enunțate cu ocazia fiecărei ședințe, enunțarea din partea dvs. a expectanțelor estetice și funcționale, iar din partea noastră a limitelor biologice, funcționale și de plan terapeutic sunt condiții obligatorii pentru succes.

După stabilirea planului terapeutic, conform legislației în vigoare, vă veți da acordul scris.


controlul periodic

Controlul periodic este poate cel mai frumos tip de consultație. Este cu multă bucurie, rememorăm etapele parcurse împreună, vom zâmbi la amintirea unor momente delicate și mai ales ne vom dori să ne informați asupra unor eventuale schimbări apărute. Controlul periodic se face, așa cum știți, o dată la 6 luni.

La 6 luni de la ultima prezență în cabinetul stomatologic, dacă nu au apărut probleme notabile, nu este necesar să realizăm și investigația radiologică.

La un an, însă, este recomandat să avem și o documentare radiologică pentru a preveni micile probleme care pot să apară odată cu trecerea timpului.

În cadrul acestor consultații vom furniza informații cu privire la modul în care sunt îngrijite lucrările realizate de cabinetul nostru. De asemenea vom controla modul în care ați respectat recomandările de la controlul precedent și veți primi sfaturi pentru ca lucrările să aibă o durată cât mai lungă în cavitatea dvs. orală. Bineînțeles că vom realiza o igienizare profesională atât pentru profilaxie, cât și pentru o examinare mult mai corectă.


second opinion

Cabinetul nostru pornește de la premisa că, toți cei care au depus jurământul lui Hippocrates, au depus jurământul în cunoștință de cauză. Credem că nici un medic nu parcurge în mod conștient un plan terapeutic defectuos. Desigur, experiența fiecărui medic în diferitele specializări, dar și posibilitățile tehnico-medicale de care dispune, pot influența deciziile terapeutice pe care acesta le ia, implicit rezultatele. Pe de altă parte, corpul uman răspunde diferit chiar la aceeași soluție terapeutică, cu atât mai mult în scenarii terapeutice diferite.

Având în vedere argumentele de mai sus, soluția oferită de noi nu este o contestare a altor soluții, ci este soluția noastră terapeutică asumată. Soluția noastră terapeutică are la bază știința, experiența noastră și este conformă cu politica cabinetului.