Skip to main content

Protetica clasică dentară este ramura stomatologiei care se ocupă cu confecționarea de piese unicat care înlocuiesc unul sau mai mulți dinți. Aceste piese unicat sunt realizate împreună cu laboratorul de tehnică dentară.

Protetica este un segment amplu servindu-se atât de dinții naturali, atunci când există, cât și de implanturi. Protetica, în funcție de tipul lucrărilor poate fi fixă, mobilă sau mobilizabilă.

În funcție de durata menținerii în gură ale pieselor protetice acestea pot fi provizorii sau definitive. Vi le vom explica în rândurile următoare.

Coroanele dentare pe dinții naturali

protetica clasica - Coroane dentare pe dinti naturali

Coroanele dentare pe dinții naturali pot fi provizorii sau definitive.

Coroanele provizorii

În cadrul capitolului de protetică clasică, Coroanele provizorii, așa cum le spune și numele, sunt coroane cu caracter temporar. Acestea pot funcționa în cavitatea orală între două săptămâni și până la un an de zile, în funcție de tehnologia realizării lor și de utilitate. În funcție de modul de realizare pot fi:

a) PMMA, de tip CAD/CAM

Sunt coroane frezate în laboratorul de tehnică dentară, cu tehnologia CAD/CAM. Ele pot funcționa o durată mai lungă în cavitatea orală, de exemplu în tratamentul parodontopatiilor marginale cronice. Acest tip de coroane au o estetică mai bună și o rezistență mai ridicată la fracturare.

Protetica clasică CAD-CAM

b) Acrilat autopolimerizabil

Este realizat în cabinet. La inițierea oricărei lucrări protetice în cabinetul nostru, se va lua o amprentă care, la finalul ședinței de șlefuire și amprentare, ne va folosi pentru realizarea unor dinți provizorii. Cu aceasta dumneavoastră să vă desfășurați activitățile cotidiene, până la realizarea dinților definitivi în laboratorul de tehnică dentară. Astfel, nu va trebui să vă luați concediu ”ca să vă faceți dinții”.

c) Mock-up 

Protetica clasică este întregită și de acest mod. Se realizează în cabinet ca urmare a wax-up-ului făcut de tehnician. În cazul în care se dorește o estetică superioară și există dubii în legătură cu forma și lungimea dinților, vom apela la tehnica predictibilității rezultatelor finale. Astfel, amprenta situației inițiale ajunge la tehnician. Acesta, pe baza rapoartelor proporțiilor magice, va realiza în ceară, pe model, forma și lungimea propusă. În cabinet se va amprenta modelul. Mai apoi, cu ajutorul acrilatului autopolimerizabil sau al compozitelor fluide injectabile, să transfere datele oferite de tehnician în cavitatea orală. Apoi, pe baza fotografiilor diagnostice și a examinării clinice vom analiza împreună dacă mai este necesar să producem modificări.

Protetica clasică - Mock-up frontal

Coroanele definitive

Coroanele definitive, sunt așa cum le spune și numele, coroane de lungă durată. Materialele din care acestea se realizează, precum și tehnologiile actuale, sunt multiple și generează o bogăție de opțiuni în acest moment. Cabinetul nostru vă oferă:

a) Coroane metaloceramice

Ceramica, pentru a avea rezistență, necesită ardere pe un anumit suport (miez). Așa cum îi spune și numele, în cazul coroanei metalo-ceramice, suportul va fi un aliaj metalic cu rezistență și biocompatibilitate conform standardelor.

Protetica clasică - Punte metalo ceramica

b)  Ceramică pe suport de oxid de zirconiu

A apărut ca urmare a necesității normale de creștere a esteticii și biocompatibilității coroanelor metalo-ceramice. Astfel, cea mai mare calitate pe care o au este scăderea riscului de apariție a lizereului gingival. Lizereul gingival este colorarea neagra a gingiei vecine coroanelor metaloceramice datorită oxizilor metalici existenți ce se degajă în timp. La nivel gingival cantitatea de ceramică este în grosime minimă, în consecință expandează mai ușor spre gingie oxizii metalici. Nu există o metodă de investigație prin care noi să putem anticipa dacă apare sau nu acest lizereu gingival. Cel mai probabil ține și de condițiile locale. Lizereul gingival care apare la un procent ridicat dintre purtătorii coroanelor metalo-ceramice cu certitudine NU apare la coroanele ceramice pe suport de zirconiu, oxidul de zirconiu fiind alb.

Conform studiilor, la doi ani, rezistența coroanelor de ceramică pe suport de zirconiu este net superioară celor metalo-ceramice. Transluciditatea coroanelor de oxid de zirconiu este identică cu cea a dinților naturali. De aceea de multe ori, ca să punem un diagnostic de coroană dentară de ceramică pe suport de oxid de zirconiu, apelăm la radiografie, dacă lucrarea protetică este bine realizată.

Protetica clasică - Ceramica pe suport de zirconiu

c) Zirconiu monolitic

Coroanele dentare din zirconiu monolitic sunt cele mai rezistente coroane de pe piață, fiind indicate pacienților cu bruxism. Ca estetică sunt mult mai opace față de cele de ceramică pe suport din oxid de zirconiu, dar mult mai estetice decât coroanele metalo-ceramice.

Protetica clasică - Zirconiu monolitic

Punțile dentare cu dinți stâlpi – dinții naturali

Punte dentara pe dinti naturali

Protetica clasică este întregită de punțile dentare. Acestea reprezintă construcții protetice care înlocuiesc lipsa unuia sau mai multor dinți prin șlefuirea dinților vecini edentației. Noi recurgem la această soluție doar în cazul în care dinții vecini prezintă obturații extinse. Suma rezistenței dinților stâlpi trebuie să fie mai mare sau egală cu suma rezistenței dinților înlocuiți.

De-a lungul celor 16 ani stomatologie intensă, am ajuns la concluzia că, sub lucrările protetice este mai bine pentru pacient, cât și pentru buzunarul pacientului să pulpectomizăm dinții aflați sub lucrări.

De ce?

Încă nu s-a descoperit un aparat care să ne spună, fără să intrăm în camera pulpară, capacitatea de apărare și reacție a pulpei dentare. Șlefuirea reprezintă un act traumatic pentru dinte, chiar dacă noi o realizăm în condiții de protecție maximă a pulpei dentare. Experiența ne-a dovedit că dinți fără simptomatologie pulpară, până în momentul cimentării definitive și care aparent erau sănătoși, la două luni sau la șase luni au făcut abcese dentare. În atare condiții, lucrare protetică nouă a trebuit perforată pentru a realiza un acces corespunzător tratamentului endodontic-chirurgical.

Complicațiile tratamentului de canal la cinci ani au un procent foarte scăzut în cabinetul nostru. În situația neplăcută în care apar, lucrarea rămâne pe loc, dr. Ovidiu Mureșan executând un chiuretaj apico-periapical cu daune minime pentru lucrarea protetică.

Dispozitivele corono-radiculare

Protetica clasică - Dispozitivul corono-radicular

Dispozitivele corono-radiculare sunt piese protetice care reconstituie bontul coronar, cu ancorare radiculară. Dispozitivele sunt executate în laboratorul de tehnică dentară pe baza amprentelor efectuate de medicul stomatolog. Dispozitivele corono-radiculare transmit forțele masticatorii în axul lung al rădăcinii (dintelui), au o rezistență mecanică excelentă și se cimentează în loja radiculară preparată de medicul stomatolog.

Piesa rocono-radiculara

Protezele parțiale în protetica clasică

Protezele parțiale sunt lucrări protetice, mobile sau mobilizabile care înlocuiesc lipsa dinților laterali.

Proteza scheletată

Protezele scheletate reprezintă o schematizare a unor proteze parțial acrilice din cadrul capitolului de protetica clasică. Diferențele, însă, sunt majore reflectându-se în modul de ancorare și în spațiul ocupat în cavitatea orală. De-a lungul timpului sistemele de ancorare și stabilizare ale acestora au evoluat, astfel încât azi putem să oferim proteze scheletate ancorate prin sisteme de tip balama sau capsă, cu garnituri de teflon, care să vă ofere un confort ridicat atât în fonație, cât și în masticație. În același timp au o estetică impecabilă, sistemele de ancorare amintite fiind practic invizibile. În funcție de situația existentă în cavitatea orală, împreună cu laboratorul de tehnică dentară, vom alege cele mai bune soluții de menținere și sprijin a protezei scheletate.

Astfel, proteza scheletată imită perfect dinții naturali de care este ancorată, neexistând nici o diferență vizibilă, dacă este privită în plan orizontal, de la o distanță normală de comunicare.

Proteza scheletata
Proteza scheletata superioara
Proteza scheletata inferioara

Avantajul lor este că în viața de zi cu zi se comportă ca o dantură fixă, igienizarea însă se realizează ca pentru o proteză mobilizabilă. Estetic, cei din jurul dvs. nu vor sesiza că aveți această piesă protetică, veți ști doar dumneavoastră, în momentul în care realizați igiena orală zilnică. Ele se poartă și noaptea, nu necesită păstrarea lor extraorală. Ceea ce vedeți în imaginea de mai jos reprezintă aspectul intraoral al protezei scheletate, aspect vizibil doar dacă voit deschideți gura și vă lăsați capul pe spate. Altfel proteza scheletată continuă în mod natural și firesc dinții de care aceasta este ancorată, neexistând nici o diferență privită în plan orizontal de la o distanță normală de comunicare.

Proteza scheletata foto 2
Proteza scheletata foto 1
Proteza scheletata foto 3

Protezele pe capse 

În cadrul capitolului de protetică clasică, protezele pe capse au apărut relativ recent, de aproximativ zece-doisprezece ani. Aceste proteze sunt dezvoltate pentru cazurile în care avem puțini dinți restanți distribuiți nefavorabil realizării unei proteze scheletate. Astfel, se vor fixa radicular pe rădăcinile dinților restanți dispozitive corono-radiculare, iar coronar dispozitivele vor avea câte o piesă protetică cu bilă, de care printr-un sistem de capse se va ancora proteza totală. Estetica este excelentă, iar ancorarea este net superioară protezei totale acrilice.

Protetica clasică - Proteza pe capse 1
Proteza pe capse 2

Protezele dentare mobile în protetica clasică

În capitolul protetica clasică, protezele dentare mobile sunt piese protetice mobile care au un sprijin mucozal, reconstituind forma și funcția dinților absenți. În funcție de numărul de dinți înlocuiți, acestea pot fi parțiale sau totale.

Proteze dentare mobile totale

Protezele totale, așa cum le spune și numele înlocuiesc o arcadă dentară, fie maxilară, fie mandibulară, sau ambele.

Proteza totala

Proteze dentare mobile parțiale

Protezele parțiale se pot ancora de dinții vecini, fără necesitatea preparării acestora, prin croșete de sârmă,

Proteza partiala

Protezele parțiale se pot ancora de dinții vecini, fără necesitatea preparării acestora, prin pelete acrilice

Proteza partiala acrilica

Protezele Kemeny

Protezele Kemeny reprezintă un grup aparte de proteze parțiale, care înlocuiesc un număr restrâns de dinți și au un caracter provizoriu. În cadrul capitolului de protetică clasică, rolul acestor proteze este exclusiv estetic. Durata lor este legată de durata vindecării osoase postextracționale, urmând a fi înlocuite de lucrări definitive.

Protezele Kemeny

Protezele acrilice

Protezele acrilice sunt primele apărute ca materiale dentare sintetice și s-au perfecționat ca formă și tehnologie în ultimii 85 de ani. În cadrul capitolului protetică clasică acestea reprezintă și în prezent o soluție terapeutică avantajoasă în tratamentul edentațiilor, având proba timpului.

Proteza acrilica

Protezele compozite

Protezele compozite aduc un plus de estetică, de biocompatibilitate și de rezistență față de protezele acrilice.

Protezele compozite

Protetica clasică – indicații postoperatorii

Indicatii

Coroanele dentare provizorii

Așa cum le spune și numele, în cadrul capitolului protetica clasică, aceste coroane sunt temporare, deci fără rezistența necesară durabilității în timp. Vă recomandăm să folosiți furculița și cuțitul, în toată perioada existenței lor în cavitatea dumneavoastră bucală. De asemenea, nu este recomandat să mușcați cu ele. Dacă s-au decimentat, vă rugăm să ne contactați.

Utilizarea lor în masticație, fără a fi cimentate definitiv, duce la fracturarea fie a coroanelor, fie a bonturilor dentare șlefuite pe care se inseră.

Coroanele dentare definitive

După cimentare este recomandat să nu mâncați 2 ore. Lichide puteți bea, fără probleme. Igienizarea lor nu necesită o îngrijire suplimentară față de dinții naturali, însă trebuie realizată riguros, de 2 ori pe zi. Pe lângă periaj vă recomandăm folosirea unui irigator oral care va îndepărta cu succes toate resturile alimentare. Bineînțeles, se va utiliza întâi irigatorul în fiecare spațiu interdentar, apoi se vor peria dinții, preferabil cu o periuță electrică, ca mai apoi să clătim gura cu apă de gură. Orice senzație nou apărută vă rugăm sa ne-o comunicați. Controlul periodic și igienizarea profesională a coroanelor dentare se face clasic, la 6 luni.

Protezele dentare mobilizabile 

Se îndepărtează din cavitatea orală prin presiuni digitale simetrice la nivelul sau în apropierea elementelor de ancorare, de două ori pe zi, sau de câte ori e nevoie după fiecare masă, pentru igienizarea protezei și periajul dinților restanți.

Protezele vor fi spălate cu o periuță diferită, cu săpun lichid. Ele trebuiesc curățate pe principiul farfuriilor ceramice din care mâncăm. Trebuie îndepărtate toate urmele de grăsime și toate resturile alimentare restante. Se vor clăti apoi abundent cu apă. Pentru a nu le fractura prin scăpare accidentală din mână vă recomandăm, atunci când le igienizați, să umpleți parțial chiuveta cu apă, astfel încât șocul lovirii de chiuvetă se fie amortizat.

Dacă mijloacele speciale de prindere se slăbesc în timp și simțiți un joc mai mare decât cel existent până la acel moment, este necesar să se schimbe garniturile cu unele noi. Manopera este scurtă, nu costă mult și se realizează pe loc în laboratorul de tehnică dentară.

La 6 luni vom verifica nivelul osos adiacent protezei. Dacă resorbția osoasă este semnificativă va fi necesară o rebazare a protezei. În atare situație se va lua o amprentă pe baza căreia cabinetul de tehnică dentară va realiza adaptarea la noua situație în 2-3 zile.

Protezele mobile în protetica clasică necesită mai multe indicații pe care noi le-am sistematizat la capitolul de Info utile.

Garanția lucrărilor protetice

Se interzice acordarea garanțiilor pe corpul uman, pentru un act medical. Ce putem garanta sunt: calitatea materialelor utilizate și garanția lucrului bine făcut. Depinde de fiecare pacient cum își îngrijește și cum utilizează lucrările protetice.

Nerespectarea indicațiilor medicale, sau utilizarea lucrărilor protetice în orice alte scopuri decât cele destinate, atrag după sine pierderea oricăror garanții.